Kilnasoolagh Parish Church

Date: 07/02/2019

Kilnasoolagh

4th Sunday before Lent – Morning Prayer

Leader – Mr Stephen Fletcher

11.30am.

Kilnasoolagh Parish Church Newmarket-on-Fergus

Kilnasoolagh Parish Church