Kilnasoolagh Parish church

Date: 13/02/2019

Kilnasoolagh

3rd Sunday Before Lent – Morning Prayer

Leader – Mr Stephen Fletcher

11.30am

Kilnasoolagh Parish Church, Newmarket-on-Fergus

Kilnasoolagh Parish church